Grafische kunst in Zeeland

Lezing over Harry van Kruiningen

Zeeuws Museum, Abdij (plein), Middelburg: 27 november 14:00 uur

Aanmelden via  https://kzgw.nl/agenda/lezing-over-harry-van-kruiningen-door-wanda-zevenboom/

Harry van Kruiningen (1906-1996) was in de twintigste eeuw een toonaangevend kunstenaar in Nederland. De meeste bekendheid verwierf hij als graficus. Uit interesse in het ontstaan van het leven en de geslachtelijke voortplanting bestudeerde hij aan de Universiteit van Amsterdam primitieve levensvormen bij wieren en waterdiertjes. Naar aanleiding daarvan publiceerde hij twee series etsen in boekvorm: Het ontstaan van het Leven (1977) en Het ontstaan van de Seksualiteit (1980).

Dr. Wanda Zevenboom is gepromoveerd in 1980 bij de vakgroep microbiologie Universiteit van Amsterdam. Tot aan haar pensioen in 2014 was zij projectleider nationaal en internationaal Noordzeebeheer bij Rijkswaterstaat Noordzee / Zee & Delta. Zij vertelt in haar lezing over Van Kruiningen’s periode als student Microbiologie.

Tijdens de lezing zullen enkele werken te zien zijn en wordt er een publicatie gepresenteerd met een beknopt overzicht van de twee series.

De lezing zelf is gratis toegankelijk, zie voor entree tot het museum de informatie over de toegangsprijzen:

https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl/plan-je-bezoek/praktische-info/openingstijden-en-prijzen-2

De lezing is georganiseerd door Stichting Virusgrafiek, de stichting Harry van Kruiningen en het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.

[Blauwwier (bacterie)], 1977 Kleurenets op papier
33 x 44 cm
(Ontstaan van het leven; nr. 16 van 24)